Staże wakacyjne

Staże wakacyjne dla uczniów

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w miesięcznych, płatnych stażach wakacyjnych w ramach realizowanego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” .

W tym roku z tej formy wsparcia skorzystało 15 naszych uczniów:

- 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa,

- 2 uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych,

- 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta,

- 1 uczeń kształcący się w zawodzie technik drogownictwa.

Nasza Szkoła współpracowała z 9 lokalnymi przedsiębiorcami.

Uczniowie odbyli praktykę w biurach projektów, pracowniach usług geodezyjnych, ZakładzieInstalacji Sanitarnych i Gazowych, w przedsiębiorstwie usług ogólnobudowlanych. Dzięki czemu mieli okazję zastosować w miejscu pracy, wiedzę zdobytą w szkole.

Wszystkim pracodawcom serdecznie dziękujemy za przyjęcie młodzieży, przekazanie im wiedzy i umożliwienie zdobycia doświadczenia praktycznego.

Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali certyfikaty, poświadczające nabycie kwalifikacji  i umiejętności zawodowych.

Za włożony wkład pracy dostali również stypendium stażowe, finansowane ze środków Unii Europejskie. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Renata Czarnota - Lider szkolny projektu