Terminarz egzaminów

Terminarz egzaminów w roku szkolnym 2018/2019

 

1.           

Egzamin maturalny

od 6 do 25 maja - język obcy nowożytny ustny,

od 9 do 22 maja - język polski ustny NF

pisemne: 6 - 23  maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników – 4 lipca 2019 r.

2.           

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Od 3 do 19 czerwca 2019 r.

3.           

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Pisemny – 20 sierpnia 2019 r.  godz. 900

Ustna – 20 – 21 sierpnia 2019 r.

 

 

4.           

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja styczeń -  luty

Kwalifikacje:

B.36 – IV a geod.– D - 9 stycznia

B.30 – IV a, IV b bud., IV b dr.– DK - 17–19 stycznia

A.26 – III d reklama– DK 18–19 stycznia

A. 27 – IV c reklama– DK - 14–15 stycznia

R.22 – IV c – arch.– D - 9 stycznia

B.18 – III a i III b bud.– W - 11–21 stycznia oraz 8–13 lutego

B.02 – III b dr.– W - 11–21 stycznia oraz 8–13 lutego

R.21 – III c arch.– D - 9 stycznia

B.21 – III b odn. – W - 11–21 stycznia oraz 8–13 lutego

Cz. pisemna- 10 stycznia 2019 r.

Cz. praktyczna - D– 9  stycznia 2019 r.

Cz. praktyczna - pozostałe  kwalifikacje- 11 stycznia – 16 lutego 2019 r.

 

Wyniki 22 marca 2019 r.

 

Sesja maj - czerwiec

Kwalifikacje:

B.07 – 3a ZSZ–W - 21 czerwca–4 lipca

B.35 – III c geod.– D - 17 czerwca

B.33 – III a i III b bud.– D - 17 czerwca

B.32 – III d dr. – D - 17 czerwca

 

Cz. pisemna- 18 czerwca 2019 r.

Cz. praktyczna D- 17 czerwca 2019 r.

Część praktyczna– pozostałe kwalifikacje – 21 czerwca - 4 lipca 2019 r.

 

Wyniki 30 sierpnia 2019 r.