Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.            

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 września 2018 r.

2.            

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.            

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

4.            

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia  2019 r.

5.            

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r. 

6.            

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych

21 czerwca 2019 r.

7.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

8.            

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.