Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz planowanych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

I OKRES

Termin

Klasy

Cel

12 września 2018 r.

Wszystkie klasy I – godz. 1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

Wybór przedstawicieli do Rad Rodziców

18 września 2018 r.

Zebranie Rady Rodziców - godz. 1630

Pozostałe klasy - godz.1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

15 listopad 2017 r.

Wszystkie klasy

Zebranie wywiadowcze

10  stycznia 2018

Wszystkie klasy

Podsumowanie I okresu

II OKRES

10 kwietnia 2019 r.

Klasy IV technikum,

 

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach
z zachowania

10 kwietnia 2019 r.

Pozostałe klasy

Wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach
z zachowania

10 czerwca 2019 r.

Pozostałe klasy

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

Zebrania rady rodziców:

18 września 2018 r.  – godz. 16 :30

czerwiec 2019 r.

 

Dzień otwarty dla rodziców  październik  2018 r., marzec 2019