Otwarcie pracowni komputerowej

14 kwietnia 2014 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste otwarcie pracowni komputerowej.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela, Starosta Bocheński Pan Jacek Pająki, Wicestarosta Bocheński Pan Tomasz Całka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Pani Urszula Blicharz, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego Pani Renata Kępczyk,  Pani Monika Zatorska z Zespołu ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Pan Ireneusz Sobas, Koordynator Powiatowy Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” Pani Joanna Kmiecik.

Podczas spotkania uczniowie podsumowali działania jakie do tej pory udało się zrealizować w naszej szkole dzięki projektowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

A, już w nowej pracowni pokazali, że są w stanie w pełni korzystać z możliwości otrzymanego sprzętu komputerowego, prezentując nabyte umiejętności projektowania.

Otwarcie pracowni było również okazją do wręczenia certyfikatów uczniom, którzy ukończyli zajęcia: „Wykorzystanie technologii informatycznych przez technika”, odbywające się w ramach projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Młodzież odebrała je z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Romana Ciepieli.

Pracownia wzbogaciła się o sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w skład którego wchodzą: 14 komputerów podstawowych, zestaw komputerowy rozszerzony, 2 kamery szerokokątne wraz ze sprzętowym zestawem do zapisu monitoringu pracowni, 2 projektory multimedialne, manualny ekran projekcyjny, notebook Fujitsu, statyw, ploter. Koszt pracowni to ponad 56 tysięcy złotych.

Wyposażenie pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale środków finansowych Starostwa Bocheńskiego.

Rozbudowana i unowocześniona baza dydaktyczna umożliwi uczniom poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu będą mogli wkroczyć w nowe życie zawodowe wyposażeni w wiedzę i umiejętności zwiększające szanse na rynku pracy.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”to projekt Województwa Małopolskiego realizowany w latach 2010-2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Renata Czarnota – lider szkolny projektu