Kolejne kursy

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, uczniowie wzięli udział w kolejnym cyklu szkoleń. Tym razem były to kursy komputerowe:

84 – godzinny kurs kosztorysowania i planowania dla technika budownictwa, podczas którego uczniowie zapoznali się z obsługą programów Zuzia, Planista i MetriCad. Zajęcia odbywały się w formie wykładów i ćwiczeń warsztatowych. Program szkolenia objął m.in. akty prawne, zadanie i funkcje kosztorysu, przedmiarowanie robót, harmonogramowanie i kosztorysowanie z wykorzystaniem odpowiednich programów, przetarg – kosztorys ofertowy. 

24 – godzinny kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad, który został przeprowadzony dla uczniów technikum budownictwa i drogownictwa. Jego celem było nabycie umiejętności projektowania oraz obsługi oprogramowania do projektowania BricsCad.

Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Łącznie w wyżej wymienionych formach wsparcia wzięło udział 40 uczniów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Renata Czarnota – lider szkolny