Kursy zawodowe drogowców

 

Kolejna grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik drogownictwa, uczestniczyła

w kursach:

-operatora koparko – ładowarki,

-operatora walca drogowego.

Dzięki temu zdobyła nowe umiejętności i kwalifikacje.

Po ukończeniu kursu i zdaniu państwowego egzaminu z części teoretycznej i praktycznej, uczniowie otrzymali świadectwa oraz książeczki operatora, potwierdzające zdobycie uprawnień specjalistycznych do obsługi koparko – ładowarek oraz operowania i wykonywania prac walcami drogowymi.

Uprawnienia tego typu wydaje w Polsce Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Nowe kwalifikacje z pewnością pozwolą uczniom na lepsze przygotowanie się do wykonywania wybranego przez nich zawodu.

Młodzież mogła uczestniczyć w tych szkoleniach dzięki realizacji w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Renata Czarnota – Lider szkolny

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości firmy „Agrosprzęt” - Kraków