GPS w geodezji

Szkolenie GPS w geodezji

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 10 uczniów kształcących się w zawodzie  technik geodeta, odbyło szkolenie:  „GPS w geodezji”.

Podczas kursu młodzież zapoznała się min.  z zasadami działania systemu GPS , odbiornikami GPS klasy GIS i oprogramowaniem DigiTerra Explorer oraz geodezyjnymi odbiornikami GNSS i oprogramowaniem terenowym  FAST Survey.

Uczniowie wykonywali pomiary testowe punktów osnowy odbiornikami klasy GIS.  Ćwiczenia pomiarowe w terenie objęły również pomiary punktowe, liniowe i poligonowe w trybie DGPS, pomiary sytuacyjno – wysokościowe w trybie RTK w nawiązaniu do stacji referencyjnych systemu ASE-EUPOS, pomiary statyczne.

Podsumowaniem wykonanych pomiarów była wizualizacja uzyskanych wyników.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

 Renata Czarnota – lider szkolny projektu

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Firmy SmallGIS