„Geotermia Podhalańska”

 

Wizyta zawodoznawcza do Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” w Bańskiej Niżnej.

 

Jeszcze przed świętami 30 uczniów z klasy Technik Urządzeń i Systemów Enargetyki Odnawialnej i klasy Technik Urządzeń Sanitarnych odwiedziło Elektrownię Wodną w Niedzicy. Elektrownia jest przepływową, szczytowo-pompową czyli taką, która oddaje energię elektryczną do sieci w godzinach największego zapotrzebowania.  Możliwości pompowe wykorzystuje się w godzinach nocnych, kiedy energia jest tania i jest jej dużo – woda pompowana jest z dolnego zbiornika do górnego, a wykorzystywana jest następnego dnia do napędzania turbin. Cechą charakterystyczną elektrowni szczytowych jest bardzo krótki czas uruchomienia ok. 3-4 min.

Grupa ta także była w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” w Bańskiej Niżnej. Tam wykorzystuje się odnawialne źródła energii zawarte w wodach geotermalnych do celów centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, turystyki, rekreacji i balneologii. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wielu odbiorców przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wskutek zastąpienia spalania paliw kopalnych przez wprowadzenie czystej energii geotermalnej zmniejszeniu ulega emisja pyłów i gazów a walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne Podhala zostają zachowane.

 

Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                          Małgorzata Szulewska.