Wizyta zawodoznawcza

Wizyta zawodoznawcza - Małopolska Grupa Geodezyjno- Projektowa S.A

W dniu 17 grudnia 2013 r. 30-osobowa grupa uczniów klasy III d w zawodzie technik geodeta  pod opieką p. Katarzyny Cwiąkały i p. Marty Stadnickiej  odwiedziła krakowski oddział firmy geodezyjnej MGGP S.A.(Małopolska Grupa Geodezyjno- Projektowa).

Podczas tej wizyty zawodoznawczej uczniowie zapoznali się ze specjalistycznym oprogramowaniem stosowanym do obliczeń osnowy realizacyjnej, geodezyjnego opracowania projektów tras drogowych a w tym i obiektów mostowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło zastosowanie profesjonalnego sprzętu geodezyjnego do realizacji projektu trasy na podstawie numerycznego modelu terenu.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.