Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”,

 

 

      Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego, w latach 2010-2014.

 

Jedną z form wsparcia z jakiej mogą korzystać nasi uczniowie są zajęcia pozalekcyjne.

W bieżącym roku szkolnym prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów:

  • matematyka w budownictwie dla 3 grup
  • matematyka w geodezji dla 1 grupy
  • język angielski zawodowy w budownictwie dla 3 grup
  • język angielski zawodowy w drogownictwie dla 1 grupy
  • wykorzystanie technologii informatycznych przez technika dla 1 grupy

Łącznie bierze w nich udział 105 uczniów.

    Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   Udział uczniów w zajęciach rozwijających podnosi jakość kształcenia zawodowego w naszej szkole i umożliwia lepszy start na następnym etapie kształcenia.

 

Renata Czarnota – lider szkolny