Instytucje służące pomocą na terenie miasta Bochni.

 

 

 • Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

            ul. Dąbrowskiego 1 b, tel. 14 612 36 91

                  www.poradniabochnia.ugu.pl

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej    

             ul. Karoliny 14 F, tel. 14 611 28 92,  14 611 28 93

              http://www.oik-bochnia.pl/

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

             ul. Kazinmierza Wielkiego 31,  tel. 14 611 79 40,  14 612 34 40

           

 • Poradnia Specjalistyczna ARKA

             ul. Bernardyńska 14.  tel. 14 611 99 95

              http://www.mikolaj.bochnia

 

 • Miejskie Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka"

             ul. Sienkiewicza 2,   tel. 14 611 20 89

             http://www.ochronka.bochnia.pl/

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

             ul. Kazieemierz Wielkiego 2,  tel. 14 611 84 13

             http://www.mops.bochnia.pl/

 

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej

            ul. Kazieemierz Wielkiego 31,  tel. 14 612 35 22

            http://www.pkps.krakow.pl/struktura_kontakt.php

 

 • Sąd Rejonowy w Bochni Wydział III Rodzinny i Nieletnich

            ul. Kościuszki 4, tel. 615 21 02 

            http://www.bochnia.sr.gov.pl/index.php?page=wydzial_3

 

 • Kuratorzy Rodzinni przy Sądzie Rejonowym w Bochni

             tel. 14 615 21 15       

 

 • Komenda Powiatowa Policji 

             ul. Krakowska 39,  tel.14 615 22 22

 

 • Straż Miejska 

             ul. Kazimierza Wielkiego 2 , tel. 14 611 84 05