Terminarz planowanych spotkań z rodzicami.

 

Terminarz planowanych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2015 / 2016

I OKRES

Termin

Klasy

Cel

10 września 2015 r.

Wszystkie klasy I
– godz. 1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

Wybór przedstawicieli do Rad Rodziców

16 września 2015 r.

Zebranie Rady Rodziców- godz. 1615

Pozostałe klasy - godz.1700

Informacje o organizacji roku szkolnego

18, 19 listopad 2015 r.

Wszystkie klasy

Zebranie wywiadowcze

13-14 stycznia 2016

Wszystkie klasy

Podsumowanie I okresu

 

II OKRES

12 kwietnia 2016 r.

Klasy IV technikum,

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach z zachowania

13 - 14 kwiecień 2016 r.

Pozostałe klasy

Wywiadowcze, informacja o przewidywanych ocenach z zachowania

7 czerwca 2015 r.

Pozostałe klasy
(w tym kl. 3 ZSZ)

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

 

Zebrania rady rodziców:

16 września 2015 r.  – godz. 16 :15

czerwiec 2016 r.