Koło biologiczno - chemiczne przeprowadza badania.

 

   

   Koło biologiczno-chemiczne przeprowadzało w naszej szkole badania mające na celu sprawdzić frekwencje występowania różnych cech w klasach drugich i trzecich. Jak wiadomo każdy z nas ma dla siei charakterystyczny zestaw genów tzw. Genotyp. Każdy gen występuje u nas w dwóch kopiach(allelach) mogą to być allele dominujące lub recesywne (najczęściej maskowana przez allele dominujące).

   Jak wygląda układ alleli w klasach drugich i trzecich prezentują poniższe tabele:

 

 

KLASY III

Częstość występowania genotypów

Cecha:

homozygota dominująca AA

heterozygota Aa

Cecha:

homozygota recesywna aa

Policzki z dołkami

0,28

0,50

Policzki bez dołków

0,22

Uszy odstające

0,17

0,48

Uszy przyległe

0,35

Włosy nie rude

0,95

0,06

Włosy rude

0,001

Włosy proste

0,68

0,3

Włosy kręcone

0,03

Wargi szerokie

0,17

0,48

Wargi wąskie

0,35

Zwijanie języka w trąbkę

0,79

0,20

Brak tej zdolności

0,01

Piegi

0,06

0,38

Brak piegów

0,56

 

 

 

KLASY II

Częstość występowania genotypów

Cecha:

homozygota dominująca AA

heterozygota

Aa

Cecha:

recesywna

aa

Policzki z dołkami

0,25

0,50

Policzki bez dołków

0,25

Uszy odstające

0,11

0,44

Uszy przyległe

0,45

Włosy nie rude

0,99

0,02

Włosy rude

0,0001

Włosy proste

0,72

0,26

Włosy kręcone

0,02

Wargi szerokie

0,18

0,49

Wargi wąskie

0,34

Zwijanie języka w trąbkę

0,83

0,16

Brak tej zdolności

0,0008

Piegi

0,09

0,42

Brak piegów

0,49

 

 

 

Cechy dominujące

Klasa II

Klasa III

 

 

 

Policzki z dołkami

24,73%

28,40%

Uszy odstające

10,75%

17,28%

Włosy nie rude

98,92%

95,06%

Włosy proste

72,04%

67,90%

Wargi szerokie

18,28%

17,28%

Zwijanie języka w trąbkę

82,80%

79,01%

Piegi

8,60%

6,17%