Uczniowie z certyfikatami i uprawnieniami

 

     Udział naszej szkoły w unijnym projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, umożliwia uczniom technikum uczestnictwo min. w kursach kwalifikacyjnych.

    16 uczniów technikum budownictwa i 8 uczniów technikum drogownictwa ukończyło kurs: obsługi programu do projektowania Brics Cad, otrzymując certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

 

10 uczniów technikum drogownictwa uzyskało uprawnienia na następujących kursach:

- operator koparko – ładowarki,

- operator walca drogowego.

 

  Uzyskane przez uczniów umiejętności praktyczne z pewnością pozwolą im na dobre przygotowanie się do wykonywania wybranego zawodu.

 

    „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, to projekt  Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego, w latach 2010 – 2014. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Renata Czarnota – Lider szkolny