Koło biologiczno - chemiczne bada wodę.

 

   Koło biologiczno – chemiczne w ramach zajęć przeprowadziło analizę chemiczną wody zebranych z różnych źródeł: Beskidu Śląskiego (woda ze źródła Wisły), z Gorców ( z ujęć: Gorc, Kamienica, Smocze źródło) oraz woda kranowa  pobrana w szkole. Wyniki  prezentujemy poniżej.

Badanie czystości wody na podstawie stężenia amonu, azotanu, azotynu i fosforanu, kwasowość oraz twardość wody

Dlaczego woda powinna być badana? Badanie wody jest niezbędnym krokiem w celu oceny przydatności wody do spożycia oraz doboru urządzeń do uzdatniania wody. Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład a zatem od ustalenia składu fizykochemicznego wody należy rozpocząć proces projektowania stacji uzdatniania wody.Na podstawie stężenia podanych związków możemy częściowo określić, czy woda nadaje się do spożywania, podlewania roślin czy jedynie do mycia samochodów. Nieodpowiednio zrównoważona ilość jest niebezpieczna zarówno dla zdrowia jak i dla życia. Kwasowość wody pozwala określić do jakiego rodzaju użytku można ją stosować (podlewanie roślin, spożywczość), natomiast twardość wody daje nam informacje jak wiele kamienia może się wytrącić podczas gotowania tej wody (wpływa to chociażby na żywotność pralek, ekspresów do kawy etc.)Standardy dla wody spożywczej wg europejskich norm:
- Amon max. 0,5 mg/l
- Azotan max. 50 mg/l, rekomendowane 25 mg/l
- Azotyn max. 0,1 mg/l
- Fosforan max. 6,95 mg/l, rekomendowane 0,56 mg/l
- pH min. 6,5; max. 9,5
- Twardość wody – najlepsza do spożycia jest woda miękka, jednak można spożywać wodę o dowolnej twardości

Zbadane przez naszą grupę wody:

Źródło  

amon

azotan

azotyn

fosforan

pH

twardość

Wisła

0,05

0

0,02

0,5

5

b. twarda

Gorc

0,2

0

0,02

0

7

b. twarda

Kamienica

0,2

10

0,02

0

7,5

b. twarda

Smocze Źródło (Gorce)

0,2

25

0,02

0

7,5

b. twarda

Bocheńska kranówka

0,1

0

0,02

0

7,5

b. twarda    Na podstawie przeprowadzonych przez nas badań jedynie woda z Wisły nie nadaje się do spożycia (jest zbyt kwaśna). Najbardziej wartościowa jest woda ze Smoczego Źródła (Gorce), ponieważ prawie wszystkie wartości oscylują w okolicach rekomendowanych. Jednak nie należy tych wód spożywać bez uprzedniego przefiltrowania/przegotowania. Nasze badania określają jedynie odpowiednie proporcje związków chemicznych (ich dopuszczalną oraz preferowaną ilość). Przed spożyciem należałoby jeszcze sprawdzić występowanie drobinek i mikroorganizmów w wodzie.