Nauczyciele i ich przedmioty.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

Krysiak Aneta

przedmioty zawodowe budowlane

Kargol Marcin

przedmioty zawodowe budowlane, drogowe

Bożek Marcin

wychowanie fizyczne

Ks. Bugajski Dariusz

religia

Cepak Barbara

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Cepak Stanisław

fizyka, przedmioty zawodowe

Chyrc Rafał

instruktor –warsztaty szkolne

Czarnota Renata

przedmioty zawodowe budowlane, organizacja reklamy

Ćwiąkała Katarzyna

przedmioty zawodowe geodezyjne

Daniec -Kapałka Barbara

religia

Dobrzański Paweł

wychowanie fizyczne

Drożdż Bogumił

wychowanie fizyczne

Fischer Marta

przedmioty zawodowe geodezyjne

Francuz Anna

pedagog szkolny

Głód Zbigniew

instruktor –warsztaty szkolne

Gut Anna

język angielski, język angielski zawodowy

Gut Ryszard

kierownik warsztatów szkolnych

Hałas Małgorzata

język angielski, język angielski zawodowy

Jaryczewski Tomasz

informatyka, przedmioty zawodowe organizacja reklamy

Jeliczko Aneta

wos, historia, historia i społeczeństwo

Jonas Małgorzata

matematyka

Junga Małgorzata

język niemiecki, język niemiecki zawodowy,

Konieczny Andrzej

instruktor –warsztaty szkolne

Kopyściański Zdzisław

instruktor –warsztaty szkolne

Kutrzeba Krzysztof

wychowanie fizyczne

Laska Edyta

język polski

Lekki Elżbieta

język angielski, język angielski zawodowy

Michałowska Agnieszka

biologia, przedmioty zawodowe architektura krajobrazu

Mierzwiński Jacek

język niemiecki

Motoła -Topolska Renata

język polski

Moreń Dawid

przedmioty zawodowe geodezyjne

Naruszewicz Marta

język niemiecki, język niemiecki zawodowy,

Orzeł Karol

przedmioty zawodowe geodezyjne

Paprota Natalia

Przedmioty zawodowe architektura krajobrazu

Piotrowicz Krzysztof

geografia, informatyka,

Rojewska Warchał Małgorzata

przedmioty zawodowe budowlane

Sowa Konrad

edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe drogownictwo

Stadnicka Marta

przedmioty zawodowe geodezyjne

Staszel Elżbieta

chemia,

Szewczyk Elżbieta

matematyka

Szulewska Małgorzata

przedmioty zawodowe energetyka odnawialna

Tabor Bożena

biblioteka szkolna

Winiarska Zofia

przedmioty zawodowe budowlane

Wołek Andrzej

instruktor –warsztaty szkolne

Woźniak Bogumił

przedmioty zawodowe budowlane

Zięcik Agata

matematyka

Zielińska Anna

język angielski

Żerek -Gibała Ilona

historia i społeczeństwo, język polski, wiedza o kulturze