Dyrekcja Szkoły.

 

DYREKTOR SZKOŁY: mgr inż. Anetta Krysiak

WICEDYREKTOR: mgr inż. Marcin Kargol

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH: mgr Ryszard Gut

 

Dyżury Dyrekcji Szkoły

 

Dzień

Dyrektor Szkoły

Wicedyrektor

Poniedziałek

700 - 1500

845 – 1645

Wtorek

900 - 1700

700 - 1500

Środa

700 - 1500

845 - 1645

Czwartek

900 - 1700

700 - 1500

Piątek

700 - 1500

845 – 1645