Podsumowanie projektu.

          16.12.2011 r. odbyło się podsumowanie projektu "Modernizacja  kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Na podsumowaniu projektu uczniowie pokazali prezentację z zakreu zajęć i prac przez nich wykonanych. Następnie pokazywali nabyte umiejętnośći poprzez wykonywanie na „żywo”  małych projektów w programie Google SketchUp oraz GIMP.  Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty , które  wręczył im Koordynator projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"  Pan Mateusz Mulka.

 

 

 

    Po części oficjalnej uczniowie indywidulnie przy stanowiskach komputerowych prezentowali swoje umiejętności młodszym kolegom z zaproszonej na podsumowanie projektu  klasy pierwszej.

  W czasie realizacji projektu odbyło się 70 godzin zajęć rozwijających "WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH PRZEZ TECHNIKA".

 W czasie zajęć uczniowie zdobyli następujące umiejętności i wiadmości:

 • umiejętności biegłego posługiwania się sprzętem komputerowym  z uwzględnieniem ergonomii pracy przy komputerze
 • dobór i konfiguracja komputera dla potrzeb technika
 • zaawansowane  wiadomości i umiejętności  z zakresu tworzenia grafiki 3D
 • zaawansowane  tworzenia grafiki 3D w programie Google SketchUp
 • instalowanie pluginów  w programie Google SketchUp
 • tworzenia i modyfikowania grafiki 2D w programie GIMP
 • praktyczne zasosowanie rzutów prostokątnych w projektowaniu
 • tworzenie renderingów w programie IRender NXT
 • zasady tworzenia wizualizacji architektonicznych
 • łączenia  grafiki 3D i 2D w wizualizcjach
 • wykonywania zdjęć pomieszczeń i budynków oraz ich korekta w programie GIMP
 • tworzenie panoram cylindrycznych w programie Panorama photo stitcher i ich publikacja