Wychowawca i II wychowawca.

 

Rok szkolny 2017/2018

klasa

I wychowawca

II wychowawca

I a

Marta Naruszewicz

Małgorzata Hałas

I b

Renata Czarnota

Barbara Daniec - Kapałka

I c

Stanisław Cepak

Małgorzata Szulewska

I d

Marta Fischer

Elżbieta Szewczyk

II a

Krzysztof Piotrowicz

Z. Winiarska

II b

Zofia Winiarska

M. Naruszewicz

II c

Barbara Cepak

Małgorzata Jonas

II d

Anna Gut

Konrad Sowa

III a

Edyta Laska

Renata Czarnota

III b

Barbara Cepak

Renata Motoła - Topolska

III c

Agnieszka Michałowska

Agata Zięcik

IV a

Elżbieta Szewczyk

Elżbieta Lekki

IV b

Renata Motoła - Topolska

Barbara Cepak

IV c

Marcin Bożek

Krzysztof Kutrzeba

IV d

Elżbieta Staszel

Anna Gut

1 a 1BS

Paweł Dobrzański

Bogumił Woźniak

2 a ZSZ

Krzysztof Kutrzeba

Marcin Bożek

3 a ZSZ

Bogumił Woźniak

Marcin Kargol