Wizyta zawodoznawcza w firmie SOPRO

 

 

       W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Działanie 9.2 Poniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego,  dla 30 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik budownictwa, 13.12.2011 r. zorganizowano wyjazd na staż - wizytę zawodoznawczą do firmy SOPRO S.A. – Sitkówka/Nowiny.

      Celem wizyty było uzyskanie praktycznej wiedzy zawodoznawczej na temat produkcji min. suchych zapraw tynkarskich, fug, zapraw klejowych.

      Przedstawiciele firmy omówili historię zakładu, strukturę organizacyjną pracy i jego działalność na rynku. Oprowadzili uczniów po linii produkcyjnej, omawiając poszczególne procesy technologiczne. Młodzież miała również okazję poznać pracę laboratorium. Uczniowie mogli porozmawiać z pracownikami i zdobyć potrzebne informacje zawodowe. Następnie odbyła się część teoretyczna i praktyczna szkolenia.

     Uczniowie otrzymali materiały informacyjne oraz publikacje na temat produktów firmy.

     Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Renata Czarnota – Lider szkolny