Wycieczka do lasu

 

       W Ramach projektu „uczeń online” uczniowie wybrali się na „ łono natury” aby wśród zaciszy leśnej zbierać materiał botaniczny.

       Celem wycieczki naukowej była analiza drzew okrytonasiennych i nagonasiennych występujących na terenie małopolski.

     Po  zebraniu materiału biologicznego uczniowie  wykonali zielniki .