Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

 

 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

 jest to projekt Województwa Małopolskiego realizowany w latach 2010-2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego, w latach 2010 – 2014. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Jest jednym z największych i pierwszych tego typu przedsięwzięć w naszym kraju. Obejmuje wsparciem szkoły zawodowe. Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy.

LIDER PROJEKTU:WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PARTNER PROJEKTU:POWIAT BOCHEŃSKI STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI

 

    W ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w następujących formach wsparcia:

➢zajęcia pozalekcyjne – język angielski zawodowy w budownictwie,

➢zajęcia pozalekcyjne – język angielski zawodowy w drogownictwie,

➢zajęcia pozalekcyjne – matematyka w budownictwie,

➢zajęcia pozalekcyjne – matematyka w geodezji,

➢zajęcia pozalekcyjne - wykorzystanie technologii informatycznych przez technika,

➢kurs kosztorysowania i planowania dla technika budownictwa,

➢kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika budownictwa,

➢szkolenie z obsługi stacji fotogrametrycznej,

➢szkolenie GPS w geodezji,

➢kurs operator koparko – ładowarki,

➢kurs operator walca drogowego,

➢kurs kosztorysowania i planowania dla drogowców,

➢kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika drogownictwa.

     

Projekt przewiduje również nakłady na doposażenie szkół w sprzęt techniczno-dydaktyczny, służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W naszej szkole planowany jest zakup: programu Planista oraz 2 stacji fotogrametrycznych.

 

Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Lider szkolny projektu: mgr inż. Renata Czarnota

 

Adres głównej strony internetowej projektu:

http://www.zawodowamalopolska.pl ,

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole będą realizowane:

 

 zajęcia pozalekcyjne:

-  matematyka w budownictwie (2 grupy po 5 osób)

- matematyka w geodezji (1 grupa – 5 osób)

- język angielski zawodowy w budownictwie (2 grupy po 5 osób)

- język angielski zawodowy w drogownictwie ( 1 grupa – 5 osób)

- wykorzystanie technologii informatycznych przez technika (1 grupa – 10 osób)

 

kursy:

- kurs kosztorysowania i planowania (Zuzia, Metri Cad, Planista) dla technika      budownictwa (2 grupy po 8 osób)

- kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika budownictwa (2 grupy – po 8 osób)

- kurs operatora koparko-ładowarki (1 grupa – 5 osób)

- kurs operatora walca drogowego (1 grupa – 5 osób)

- kurs kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, Metri Cad, Planista) dla drogowców (1 grupa – 8 osób)

- kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika drogownictwa (1 grupa – 8 sób)

 

 

W roku szkolnym 2012/2013

w naszej szkole będą realizowane:

 

 zajęcia pozalekcyjne:

 • matematyka w budownictwie ( 3 grupy po max.15 osób każda )
 • matematyka w geodezji (1 grupa –   max.15 osób )
 • język angielski zawodowy w budownictwie ( 3 grupy po max.15 osób każda)
 • język angielski zawodowy w drogownictwie ( 1 grupa – max.15 osób  )
 • wykorzystanie technologii informatycznych przez technika (1 grupa – 10 osób)

 

kursy:

 • kurs kosztorysowania i planowania (Zuzia, Metri Cad, Planista) dla technika      budownictwa (2 grupy po 8 osób)
 • kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika budownictwa ( 2 grupy po 8 osób)
 • kurs operatora koparko-ładowarki (1 grupa – 5 osób)
 • kurs operatora walca drogowego (1 grupa – 5 osób)
 • kurs kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, Metri Cad, Planista) dla drogowców (1 grupa – 8 osób)
 • kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika drogownictwa (1 grupa – 8 osób)
 • szkolenie z obsługi stacji fotogrametycznej ( 2 grupy po 10 osób każda )
 • szkolenie GPS w geodezji ( 2 grupy po 5 osób  każda )

 

wizyty zawodoznawcze. 

 

W roku szkolnym 2013/2014 będą realizowane:

  zajęcia pozalekcyjne:

-          matematyka w budownictwie (3 grupy po max.15 osób każda)

-          matematyka w geodezji (2 grupy –   max.15 osób każda)

-          język angielski zawodowy w budownictwie (3 grupy po max.15 osób każda)

-          język angielski zawodowy w drogownictwie (2 grupy – max.15 osób każda)

-          wykorzystanie technologii informatycznych przez technika (2 grupy – max 15 osób każda)

 kursy:

-          kurs kosztorysowania i planowania (Zuzia, Metri Cad, Planista) dla technika budownictwa (2 grupy po 8 osób)

-          kurs kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, Metri Cad, Planista) dla drogowców (1 grupa – 8 osób)

-          kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika budownictwa          (2 grupy po 8 osób)

-          kurs obsługi programu do projektowania Brics Cad dla technika drogownictwa         (1 grupa – 8 osób)

-          kurs operatora koparko-ładowarki dla technika drogownictwa (1 grupa – 5 osób)

-          kurs operatora walca drogowego dla technika drogownictwa (1 grupa – 5 osób)

-          szkolenie z obsługi stacji fotogrametrycznej (2 grupy po 10 osób)

-          szkolenie GPS w geodezji (2 grupy po 5 osób)

 wizyty zawodoznawcze

 

W roku szkolnym 2014/2015 będą realizowane:

zajęcia pozalekcyjne:

- język angielski zawodowy w drogownictwie,

- matematyka w budownictwie,

- matematyka w geodezji,

- wykorzystanie technologii informatycznych przez technika

kursy:

- kurs kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, Metri Cad, Planista) dla technika budownictwa,

- kurs kosztorysowania i planowania (programy Zuzia, Metri Cad, Planista) dla technika drogownictwa,

- kurs operatora koparko-ładowarki,

- szkolenie z obsługi stacji fotogrametrycznej,

- szkolenie GPS w geodezji


wizyty zawodoznawcze