Patron Szkoły Stanisław Konarski

 Zespół Szkół Nr 2 Bochnia Stanisław Konarski patron szkoły

 


Stanisław Konarski ur. się w Żarczycach w województwie Sandomierskiem w roku 1700. Był pedagogiem, publicystą, pisarzem politycznym, poetą i pisarzem dramatycznym. Uczęszczał do szkoły pijarów w Piotrkowie. Uczył retoryki w szkołach pijarskich w Podolińcu w latach 1719-21 i w Warszawie; dla dalszych studiów wyjechał do Rzymu i Paryża. Jako prowincjał pijarów polskich założył w 1740 r. słynne Collegium Nobilium i przeprowadził w latach 1741-54 reformę szkolnictwa . Opierając reformę szkolnictwa, na zasadach nowoczesnej pedagogiki wprowadził naukę: przyrodoznawstwa języków nowożytnych powiązał nauczanie z wychowaniem obywatelskim. Zwalczał manierę retoryczno- panegiryczną w wymowie i literaturze: w łacińskim dialogu,? De emendandis eloquentiae vitiis? (O poprawie wad wymowy 1741) propagował prostotę i naturalność języka. (admin)