Samorząd szkolny

rok szkolny 2018 / 2019

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

Adrian Kasperczyk -klasa II b

 

Zastępca:

Karolina Mróz -klasa III d

 

Skarbnik:

Patryk Szot -klasa II a

 

Sekretarz:

Piotr Przybyłko -klasa III c