Uzdatnianie wody

18.12.2018

Skąd się bierze czysta woda w kranach?

Klasa II Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej fachowo przygotowana została do odpowiedzi na to pytanie. Po teoretycznym zgłębieniu wiedzy przyszedł czas na zajęcia terenowo –praktyczne, które odbyły się w Zakładzie Uzdatniania Wody w Bochni.

Tam przeszliśmy cały proces technologiczny oczyszczania, uzdatniania i dezynfekcji wody od jej ujęcia do wprowadzenia do sieci wodociągowej z której korzystają odbiorcy na terenie miasta oraz okolicznych gmin.

Dodatkowo przy uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni mogliśmy uczestniczyć w zajęciach w laboratorium badania czystości i jakości wody. Od tego momentu wszyscy już świadomie będziemy korzystać z czystej wody i pić ją w ilościach potrzebnych dla naszych organizmów.

Małgorzata Szulewska

 

« inne aktualności