Nowe porozumienie

16.10.2018

Porozumienie o współpracy

Dnia 16 października 2018r. zostało podpisane porozumienie o współpracy, pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, a działającą już od kilku lat na bocheńskim rynku firmą Bohle Polska Sp. z o.o.

Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie wsparcia procesu kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2 w Bochni w zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Podpisane porozumienie daje uczniom technikum w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie Bohle Polska.

Dzięki współpracy uczniowie wezmą udział w dodatkowych szkoleniach zawodowych. Udział w szkoleniach przyczyni się do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycia nowych umiejętności. Dla najlepszych uczniów zostanie ufundowane stypendium, a po ukończeniu szkoły mają oni zapewnione stabilne zatrudnienie. W ramach porozumienia doposażone zostaną również pracownie szkolne w specjalistyczny sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Podpisy pod tekstem porozumienia złożyli:

Piotr Legutko – Członek Zarządu Bohle Polska Sp. z o.o

Anetta Krysiak – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni.

 

             

 

« inne aktualności